Referenser

Kronfågel

  • 2 st RED
  • DSC_0001 RED
  • DSC_0025 RED 2st
  • DSC_0025 RED 2 2st
  • DSC_0025 RED 3st
  • DSC_0025 RED 2st

Kronfågel är Sveriges största kycklingproducent och har även en mindre del export. Kronfågel har varit verksamma på marknaden sedan 1970 då de bildades. I dagsläget har Kronfågel ca 1400 medarbetare runtom i norden.

I juni 2013 fick Kronfågel en ny majoritetsägare, Scandi Standard, vilket ledde till att de valde att flytta sitt huvudkontor från Lantmännens lokaler i Stockholm. Lantmännen äger fortfarande en del i Kronfågel men är numera en minoritetsägare. I och med denna förändring var det naturligt för Kronfågel att lämna sina kontorsytor och stå på egna ben. Kronfågel ville i och med denna flytt skapa en ny identitet för bolaget samt forma den efter sina värderingar och arbetssätt.

Kronfågel var från början tydliga i sin kravspecifikation. De ville ha en lokal som hade ett rymligt kök där de bland annat kunde provlaga och testa sina produkter tillsammans med sin personal, sina kunder och media. Som tillägg till detta krav önskade de även en terrass, där de på sommarhalvåret kunde grilla.

Alfa Inredningar har hjälpt Kronfågel med flyttprojektledning samt inredning och har genom hela projektet varit en stabil och prestigelös länk mellan fastighetsägare och Kronfågel.

Flyttgruppen har under sina möten alltid varit väldigt målfokuserade och fattat många beslut, samtidigt som det alltid funnits tid för skratt. Vi på Alfa delar Kronfågels uppfattning i denna fråga och värdesätter dessa projekt där sådan kemi uppstår.

- Vi anser, med facit i hand, att flytten har gått väldigt bra och att vi genom hela projektet fått stor hjälp och stöttning från vår egen organisation men även från Alfa, säger Jenny Fridh. Vi har insett att en flytt innebär ett stort jobb, många resurser krävs, framförallt externt.

Innan flytten var Kronfågels medarbetare väldigt oroliga för hur det skulle bli att ha en egen lokal istället för att sitta inhyrda hos Lantmännen. I efterhand är alla positivt inställda till förändringen vilket märks väl på stämningen på kontoret. Kronfågel tror även att det varit nyttigt för medarbetarna att ta mycket eget ansvar i den dagliga driften på kontoret, vilket de inte var vana vid tidigare.

Alfa Inredningar har bistått med en husguide för att underlätta infasningen i de nya lokalerna.
Efter intervjuer med Kronfågels medarbetare samt analys av Kronfågels vision och önskemål om hur det nya kontoret skulle drivas, presenterade Alfa en guide som fungerar som en övergripande, men ändå detaljerad, handbok för hur kontoret ser ut, fungerar och ska drivas. Denna guide står som grund för den prägel som Kronfågel vill sätta på sitt nya kontor. Tanken är att alla medarbetare och nyanställda ska ha tillgång till en sådan för att enkelt kunna söka svar på frågor och problem. Husguiden fungerar även som hänvisning för allmänna trivselregler och på Alfas rekommendation har Kronfågel tillsatt en trivselgrupp som ansvarar för att denna guide, som är ett levande dokument, hålls uppdaterad och lever vidare i Kronfågels anda.

“Ibland när vi själva inte vetat hur vi ska formulera oss i vissa frågor, så har Alfa varit där och stöttat oss. Hela arbetet, från projektledning till förslag gällande inredning, har levererats på utsatt tid och varit proffsigt genomfört. Alfa har alltid haft ordning och reda, och hjälpt oss att hålla koll på alla steg vi haft framför oss. Deras kunskap och rådgivning har förhindrat många snedsteg vi hade tagit utan deras hjälp.”

Jenny Fridh, kommunikationschef Kronfågel