Fastighetsrådgivning

Med vår fastighetsrådgivning kan ni känna er lugna. Vår process hjälper er att identifiera era lokalbehov där förändring av befintliga lokaler eller en eventuell flytt kan bli aktuell.

Hyreskontrakt

Vi hjälper er med avtalstexterna och bilagorna. Vi kan säkerställa rätt avtalsinnehåll i ett nytt eller befintligt avtal utifrån ert företags behov och intressen. När lokalen inte längre passar er, hjälper vi till att göra en korrekt uppsägning.

Rådgivning

Vi agerar hyresgästombud och representerar er som hyresgäst med odelat fokus. Vi hjälper er att bearbeta marknaden på jakt efter passande lokaler och vi summerar/presenterar beslutsunderlag som tar er framåt i processen.

Kontakta oss