Referenser

Betongindustri

Betongindustri är branschledande inom fabrikstillverkad betong och ingår i koncernen HeidelbergCement. Betongindustri startade redan 1932 och har idag 32 st rikstäckande fabriker. Med sitt personliga engagemang, snabba tillgänglighet och stora kunskapsbank har de blivit en av de största aktörerna på marknaden.

Tidigare satt Betongindustri i gemensamma lokaler med Jehander, ett annat bolag i koncernen, i Liljeholmen.
Då Jehander valde att flytta till nya lokaler blev Betongindustris lokaler för stora och då valde Betongindustri att se över sina ytor. I samband med att projektet startades upp i juli 2014 kopplades Lennart Bergström, ansvarig projektledare, in.

Betongindustris kontor är ett traditionellt cellkontor med korridorväggar av glas. Insprängt finns kontors-landskap för vissa verksamheter, där kontorsplatserna avskilts med ljuddämpande skärmar. Till detta finns även konferensrum och loungemiljö.

Då medarbetarkåren genomgått något av ett generationsskifte de senaste 5-10 åren kom denna flytt väldigt lägligt. En flytt till nya lokaler medför oftast en nystart för hela organisationen och ger ett tillfälle för en ny generation att ta plats och utveckla arbetet för att hänga med på marknaden.

Alfa har stått för flyttprojektledning och inredningsförslag genom hela projektet. Inredaren har gjort ett strålande jobb med att ta fram olika möbel- och färgförslag och på så vis hjälpt projektgruppen att fatta beslut kring vilken atmosfär man vill visa upp på det nya kontoret. Besökare och medarbetare har uttryckt att den nya inredningen skapar en lugn miljö där de gröna nyanserna är väl avstämda med verksamheten.

I projektet, både nu och för 10 år sedan, har Alfa på ett tydligt sätt hjälpt till med att förankra besluten som fattats. Detta har byggt upp ett stort förtroende och en trygghet vilket resulterat i ett väl genomfört projekt.

Hela projektet har fortlöpt smidigt från början till slut och Alfa delar Betongindustris åsikt om att god kemi i projektgruppen bidragit till detta.

Vi ser fram emot att få arbeta ihop med Betongindustri i framtida projekt.

“För ca 10 år sedan, när Betongindustri flyttade in i de lokaler vi nu lämnat, arbetade vi med Alfa. Projektet gick väldigt bra och smidigt och det var därför en självklarhet att kontakta Alfa igen!”

Lennart Bergström Betongindustri