Referenser

BRIS

Bris (Barnens rätt i samhället) är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Deras verksamhet kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. Bris arbetar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter. Med utgångspunkt från barnens berättelser driver de opinionsarbete för att få politiker och beslutsfattare att uppmärksamma barnrättsfrågor. Bris är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och de ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.

Då Bris hyreskontrakt för sina befintliga lokaler på Sveavägen löpte ut beslutade de sig för att hitta en ny lokal som var bättre lämpad för deras verksamhet. Tack vare en mäklare fick Bris tips om Alfa Inredningar.

Det var såklart en utmaning att flytta från ett så centralt läge i innerstan till nya lokalen i Globens köpcentrum, men all personal är otroligt nöjda med lokalen och det överväger det negativa med eventuell längre restid.

Utmaningen för Alfa låg i att hitta bra prisvänliga produkter, ta hänsyn till Bris önskemål om en ”hemma hos känsla” och som skulle skapa en trygg känsla för de barn och ungdomar som besöker lokalen. Önskan var varma färger, tavlor och ett bra kök där personalen kunde samlas efter jobbet för gemenskap och ”after work”-häng.

Flytten ägde rum i början av december 2015 och Bris tycker att Alfa på ett respektfullt sätt tagit hänsyn till deras önskemål, jobbat på ett engagerat vis med professionalism och värme.

Bris är även nöjda med att det numera är väldigt tydligt var deras lokaler är då en härligt upplyst blå fasadskylt syns inifrån gallerian!

“Herregud! Vi skulle inte ha klarat oss en dag utan Alfa!”

Karin Bergelv, tf Generalsekreterare BRIS