Referenser

Ework Group

Ework Group är en marknadsledande, oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter, kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt konsult från hela marknaden.

Ework expanderade och samtidigt ville de börja jobba aktivitetsbaserat. Deras gamla lokal fungerade inte för detta ändamål och det var då man kontaktade Alfa för hjälp med flytt till större lokal. De ville ha en lokal i samma område som innan men med en bättre planlösning.

Genom flytten fick Ework ett öppnare kontor med bra översikt, fler arbetsplatser och gemensamma ytor. De har idag delat upp kontoret i olika ”work zones”. En tyst, mer avskild ”Quiet Zone”, en för fokus med mindre bås och lägre volym så kallad ”Focus Zone” och för de gemensamma ytorna, där lite snabbare möten kan ske, ”Dropdown Meetings”. Detta gör det enkelt att sätta sig på rätt plats för dagens uppdrag.

Idag jobbar ca. 140 personer på Stockholmskontoret, och att gå över till att jobba aktivitetsbaserat har nog tack vare den nya lokalen gått förvånansvärt bra. De anställda upplever lokalen på ett positivt sätt. Ljus, fräsch och rymlig. Det finns många olika varianter på arbetsplatser, bra projektbord och de har personliga förvaringar i form av skåp med elektroniska lås.

På frågan om hur samarbetet varit med Alfa svarar Ework att det har fungerat jättebra och att Alfa har varit ett viktigt stöd i hela flyttprocessen.

www.eworkgroup.com