Referenser

Fuchs

FUCHS har utvecklat, tillverkat och sålt smörjmedel och relaterade specialprodukter i över 85 år – för de allra flesta användningsområden och branscher. Med 60 företag och nästan 5 000 anställda över hela världen är FUCHS-koncernen världens största oberoende leverantör av smörjmedel.

Efter ägarskifte och integration in i FUCHS-koncernen var det ett naturligt steg för FUCHS Nordiska huvudkontor i Stockholm att etablera verksamheten i egna nya lokaler, då man tidigare delat lokal med tidigare ägarbolag. De kontaktade Alfa via en rekommendation för att få hjälp med flytt och inredning av det nya kontoret.

Fuchs hade nu möjlighet att utforma sin nya lokal efter egna behov och Alfa blev en stöttepelare att bolla alla idéer och frågor med under projektets gång. Alfa var med längs hela resan av utformning och färdigställande av byggnation, inredning och flytt. De fick även hjälp med all ny inredning i den nya lokalen, där Alfa kom upp med kloka, hållbara, kostnadseffektiva och snygga lösningar.

När vi frågar Fuchs om hur de tycker att samarbetet med Alfa gått så svarar de: ”Bra. De fick oss att tänka på rätt saker och fatta välinformerade beslut och var en trygg samarbetspartner längs projektets alla steg”.

www.fuchs.com/se/sv/

Några produkter som användes i projektet