Referenser

Gisys

Gisys startades 1991 av VD Robert Olsson som fortfarande är verksam I bolaget. Gisys specialiserar sig på systemutveckling där de främsta kunderna är företag inom vård och omsorg, fackförbund, försäkringsbolag och offentlig förvaltning. Gisys utvecklar och förvaltar moderna och användarvänliga IT-lösningar. Dessa lösningar har som syfte att effektivisera kundernas dagliga arbete. Gisys består av ett engagerat gäng systemutvecklare, mjukvaruarkitekter, testare och projektledare. Deras konsultverksamhet bygger på flexibilitet, snabbhet och leveranssäkerhet. Idag består bolaget av 15 personer.

Gisys kom i kontakt med Alfa via rekommendation från sin dåvarande hyresvärd Humlegården Fastigheter. De hade suttit i sina gamla lokaler i drygt 10 år och den befintliga inredningen var från 90-talet och kändes inte längre anpassad för verksamheten. Gisys beslöt sig då för att söka efter en ny lokal och samtidigt byta ut all inredning.
Den nya lokalen är belägen i Solna Strand.

En stor fördel i detta projekt var att själva flytten var relativt liten eftersom i princip all befintlig inredning byttes ut i samband med inflytt. På så vis kunde Alfas inredare anpassa all inredning till den nya lokalen! Syftet med den nya inredningen var att ge bolaget ett modernare intryck för både kunder och personal. I fokus var även att det nya kontoret skulle spegla Gisys grafiska profil och erbjuda personalen en bättre arbetsmiljö. Detta har bland annat uppnåtts genom att alla fått höj- och sänkbara arbetsbord, de gemensamma ytorna är anpassade efter behov samt att en fungerande och inspirerande konferensavdelning har utformats.

Hela personalstyrkan är mycket nöjda med den nya lokalen och projektgruppen har under hela projektet varit noga med att förse personalen med information och avstämningar så att alla känner sig delaktiga och med på tåget.

Gisys har fått mycket positiva reaktioner från kunder och samarbetspartners. I det nya kontoret har vi lyckats få in en hel del färg utan att det blir rörigt.

“Hela projektet med Alfa har fungerat väldigt bra. Alfa har en rak och tydlig kommunikation och bra avstämningar vilket gör att vi som kund aldrig känner oss osäkra på vart vi är på väg eller vad som ska hända härnäst!”

Henrik Andersson, CIO Robert Olsson, VD Gisys