Referenser

Grönberg advokatbyrå

Grönberg advokatbyrå startade sin verksamhet 1928 och har idag närmare 40 st anställda. De har mångårig erfarenhet som affärsjuridisk advokatbyrå och har sitt säte i Stockholm. Grönberg verkar även internationellt i gränsöverskridande uppdrag.

Sommaren 2013 fick vi på Alfa i uppdrag att se över och ansvara för helheten i Grönbergs matsal och pausrum som behövde göras om och fräschas upp för att matcha företagets nya profil. Vi jobbade med ljudabsorbenter och andra mjuka material för att försöka få ner ljudnivån, som ofta är svår att få bukt med i äldre fastigheter som den Grönberg sitter i.

Uppdraget omfattade renovering av väggar, golv och tak med tillhörande sanering av kablar för totalintryck. Alfa stod även framtagande av färg- och möbelförslag för hela projektet.

Alfa är otroligt stolta över att ha fått förtroendet att göra detta projekt.

Några produkter som användes i projektet