Referenser

Särnmark Support

Särnmark grundades 1992 och har över 20 års erfarenhet av personlig assistans. Deras grundare äger fortfarande bolaget och deras stora intressepolitiska engagemang gör skillnad, inte bara för deras kunder utan även för andra personer som har behov av personlig assistans.

Särnmarks lokaler var illa planerade och för små för verksamheten och när hyreskontraktet för lokalen löpte ut tog ledningen beslutet år 2014 att se sig om efter nya ytor.

Med hjälp av Alfa togs en kravspecifikation fram och marknaden scannades på potentiella lokaler. Det främsta kravet på den nya lokalen var att den skulle vara ändamålsenlig.
Till stor del låg fokus på kundytan där Särnmark möter sina kunder, håller seminarier och arrangerar utbildningar. Efter utvärdering och visning fattades beslut om att teckna kontrakt för en lokal i Solna precis vid Friends Arena. Området Arenastaden är under uppbyggnad och kommer så småningom att ha Skandinaviens största shoppinggalleria.

Alfa fick uppdraget att leda flyttprojektet och även inritning av befintliga möbler samt upphandling av nya. Den röda tråden för inredningen var att skapa en hemma-hos känsla i lokalerna. Detta gjordes bland annat med hjälp av återanvända möbler.

Flyttgruppen som Alfa jobbat med hade tydliga direktiv och mål genom hela projektet och ett stort intresse för inredning. Detta gjorde att kommunikationen var rak och tydlig samt att besluten var lätta att fatta.

“Med hjälp av Alfa genomfördes hela projektet utan störningar eller hinder från början till slut. Vi är så stolta över våra nya lokaler som verkligen passar vår verksamhet och våra kunder!”

Marika Philipson, VD Särnmark Support