Referenser

VLG

Väsby Läkargrupp startade 1987 och har idag ca 25 medarbetare. Under vintern 2012 fick Alfa förtroendet att projektera VLG:s flytt från sina tidigare lokaler i InfraCity.

VLG var i behov av större och mer ändamålsenliga lokaler då företaget expanderar. De nya lokalerna, som också är belägna i InfraCity har en bättre planering och utformning. Flytten ägde rum i april 2013 och Alfa bistod även med ritningar och inredningsförslag.

“Utan Alfas hjälp hade mycket gått snett och misslyckats. Checklistan som användes under hela projektet var en trygghet för oss, och bidrog med att inget föll mellan stolarna. Vi fick ständig återkoppling utifrån denna och det fann vi som en bra grund att utgå från. I vår kommunikation med Alfa så var rådgivningen vid olika frågorovärderlig, vi togs på allvar och Alfa följde ständigt upp våra frågor. Alfa var tydliga och prestigelösa och väldigt tydliga i delegeringen.”

Peter Kaiser, VD VLG